دسته: علی سوداگران

طراحی معماری و طراحی داخلی خانه آپارتمان 144

نام پروژه: خانه آپارتمان144 مکان: شیراز، بلوار بعثت، کوچه 37، پلاک 144 معماران: علی سوداگران، نازنین کازرونیان طراحی داخلی: نازنین کازرونیان همکاران طراحی: محمد امین زنده شاهوار، رویا صیرفی سال:1394 مساحت زمین: 268 مترمربع نوع: مسکونی مهندس سازه: سلمان رستمی مهندس تاسیسات: امین محکمی مجری پروژه: علی سوداگران کارفرما: غلامرضا سوداگران عکاس: پرهام تقی اف امروزه روند زندگی شهری و صنعتی بر تمام فرآیندهای فیزیولوژیک، جسمی و روانی انسان تأثیرات منفی داشته...