دسته: عبدالرضا قماشچی

معماری مجتمع مسکونی 911 – رتبه دوم جایزه معمار 94

عنوان پروژه: مجموعه مسکونی 911 آدرس: تهران، بلوار اندرزگو شرکت مشاوره: دفتر معماری قماشچی معمار مسئول: عبدالرضا قماشچی همکارطراحی: حامد حاجی غلامی سال: 91 -94 مساحت سایت: 200 مترمربع مساحت زیربنا: 1400 مترمربع مشاور سازه: رضا زحمتکش حصاری مشاور تاسیسات مکانیکی: ژوبین هاشم وند مشاوره تاسیسات الکتریکی: ایمان مستمری مهندسین ناظر: عبدالرضا قماشچی، حامد حاجی غلامی / صامت عکاس: شاهین اکبری خرازی جایزه: رتبه دوم جایزه معمار در بخش مسکونی-آپارتمانی، سال 1394   معماری...