دعوت به همکاری

تاریخ فراخوان: بهمن ماه ۱۳۹۷

استخدام معمار، دعوت به همکاری

دعوت به معماری

ما بدنبال جذب یک همکار جدید هستیم که علاوه بر انگیزه زیاد برای تجربه کردن معماری، از سواد بصری بالا و خلاقیت در پرزنتیشن برخوردار باشه و لازمه این همکاری، تسلط بالا به نرم فزارهای مربوطه ست.

رزومتون رو برای ما ایمیل کنید:

avgoon.office@gmail.com