دسته: امیرحسین اسعری

نمای آجری و ماژول های بتنی در معماری مسکونی

نمای آجری و ماژول های بتنی در معماری مسکونی

معماران: معماران اشعری

معماران ارشد: امیرحسین اشعری

تیم طراحی: امیرحسین اشعری، زهرا جعفری، افشین اشعری، احسان شعبانی

سرپرست: امیرحسین اشعری

گرافیک: سارا ناظمی

۳ دی رندر: زهرا جعفری، احسان شعبانی

تیم اجرایی: Ashariarchitects

عکس ها: نوید عطروش

مساحت: ۱۳۵۰ متر مربع

سال: ۲۰۲۲

موقعیت: شیراز، ایران

 پروژه نمای آجری و ماژول های بتنی در معماری مسکونی در ورودی غربی شهر شیراز قرار دارد که ساختمان در امتداد بلوار اصلی امتداد دارد. تمرکز ما بر نحوه تعامل عابران پیاده در سطح زمین و رانندگان بالاتر با طراحی ساختمان بود. طبقه همکف دارای اهداف تجاری است، در حالی که طبقات بالایی مسکونی … ادامه مطلب