دسته: معماری تخصصی

تکسچر پلاستیک رشته ای – plastic Texture

تکسچر پلاستیک – plastic Texture ، تکسچر پلاستیک، تکسچر پلاسیتک رشته ای، بافت پلاستیک، تکسچر پلاستیک فیبری، بافت فیبر پاستیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1800)

تکسچر پلاستیک ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1800)

تکسچر پلاستیک ۰۰۲

دانلود تکسچر (۱۷۸۴ x 1472)

تکسچر پلاستیک ۰۰۳

دانلود… ادامه مطلب

تکسچر لاکچری -luxary Texture

تکسچر لاکچری – luxary Texture، تکسچر لوکس، تکسچر سلطنتی، تکسچر دسته مبل، تکسچر مبل سلطنتی، تکسچر مبل کلاسیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725)

 

تکسچر لاکچری

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725) تکسچر لاکچری ۱

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725)

تکسچر لاکچری ۲

دانلود تکسچر (۲۷۸۴… ادامه مطلب

تکسچر کلاسیک سنگی – Stone Classic Texture

تکسچر کلاسیک سنگی – Stone Classic Texture ، تکسچر سنگ، بافت سنگ، تکسچر طرح های سنگی، تکسچر گنبد سنگی، تکسچر ستون، تکسچر پایه ستون، نکسچر گنبد، تکسچر نقش سنگی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1333)

stone ornament001

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1333)

stone ornament002

دانلود تکسچر… ادامه مطلب

تکسچر کلاسیک چوبی – Wooden Classic Texture

تکسچر کلاسیک چوبی – Wooden Classic Texture ، تکسچر چوب، تکسچر تزئینات چوب، تکسچر معرق چوب، تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک، تکسچر نقش چوبی، بافت چوبی کلاسیک، تکسچر مهره شطرنج

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۲۸۲ x 2400)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۰

  دانلود تکسچر (۱۰۶۲ x 2400)… ادامه مطلب

تکسچر برگ – leaf texture

تکسچر برگ – leaf texture ، تکسچر برگ درختان، تکسچر انواع برگ

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر برگ ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1631)

تکسچر … ادامه مطلب

تکسچر درخت – tree texture

تکسچر درخت – tree texture ، تکسچر بامبو، تکسچر درخت

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر بامبو ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر بامبو ۰۰۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر درخت ۰۰۹

دانلود تکسچر (۱۹۷۴ x 1701)

تکسچر درخت ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰… ادامه مطلب

تکسچر طبیعت، علف – nature texture

تکسچر طبیعت، علف – nature texture

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۴ … ادامه مطلب

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش دوم)

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول)

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2128)

تکسچر فلز زنگ زده۰۱۶

  دانلود تکسچر (۱۷۴۳ x 1748)

تکسچر فلز زنگ زده۰۱۷

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر فلز زنگ زده۰۱۸

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2000)… ادامه مطلب

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول)

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول)

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر فلز زنگ زده

  دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2128)

تکسچر فلز زنگ زده ۰۰۰

  دانلود تکسچر (۱۲۳۷ x 1120)

تکسچر فلز زنگ زده ۲

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰… ادامه مطلب

تکسچر فلز، اشیا فلزی – metal texture

تکسچر فلز، اشیا فلزی – metal texture – تکسچر اشیاء فلزی،تکسچر شیر آب، تکسچر قفل درب، تکسچر ابزارآلات، تکسچر دوش حمام، تکسچر قفل

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

 

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

Aluminium Wire

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

Aluminium

دانلود تکسچر (۱۸۶۰ x 1551)

Buckle

دانلود تکسچر (۱۹۰۲… ادامه مطلب

تکسچر فلز، سطح صاف – metal texture

تکسچر فلز، سطح صاف – metal texture – تکسچر فلزی، تکسچر فلز زنگ زده، تکسچر فلزات

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۸۷۵ x 1131)

تکسچر آلومینیوم

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2032)

Green Painted Metal

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2032)

Grooved Metal

 

 

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x… ادامه مطلب

تکسچر منظره – landscape texture (بخش دوم)

تکسچر منظره – landscape texture (بخش دوم) – تکسچر کوه، تکسچر ، تکسچر کوه برفی، تکسچر طبیعت، تکسچر منظر

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 1863)

تکسچر کوه برفی ۰۱۷

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1800)

تکسچر کوه برفی ۰۱۸

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1800)

تکسچر کوه … ادامه مطلب

تکسچر منظره – landscape texture (بخش اول)

تکسچر منظره – landscape texture (بخش اول) – تکسچر کوه، تکسچر دریا، تکسچر کوه و برف، تکسچر کوه و رودخانه، تکسچر طبیعت، تکسچر منظر

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰ x 200)

تکسچر منطره، تکسچر طبیعت

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر منطره، تکسچر طبیعت

  دانلود تکسچر… ادامه مطلب

تکسچر انسان، لباس – human texture

تکسچر انسان، لباس – human texture

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

 

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket001

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket002

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461) Jacket003

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket004

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket005

 

 

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket006

دانلود … ادامه مطلب

تکسچر کف – floor texture (بخش دوم)

دانلود تکسچر کف (بخش دوم) – کف سنگی، کف سرامیک، کف پارکت، کف کفپوش، کف موزاییک، کف بتن، کف سنگفرش، کف آجر

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر کف ۰۲۹

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1652) تکسچر کف ۰۳۰ دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1652)

تکسچر کف … ادامه مطلب

تکسچر کف – floor texture (بخش اول)

دانلود تکسچر کف (بخش اول) – کف سنگی، کف سرامیک، کف پارکت، کف کفپوش، کف موزاییک، کف بتن، کف سنگفرش، کف آجر

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1370)

تکسچر کف ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1769)

تکسچر کف ۰۰۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر کف ۰۰۳ … ادامه مطلب

تکسچر درب (بخش دوم) – door texture

دانلود تکسچر درب (بخش دوم) – درب جدید ، درب قدیمی، درب چوبی قدیمی، درب چوبی جدید، درب فلزی قدیمی، درب فلزی جدید، درب ورودی

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۲۸۸ x 2048)

تکسچر درب ۰۲۹

  دانلود تکسچر (۱۳۳۶ x 2048)

تکسچر درب ۰۳۰

  دانلود تکسچر (۱۴۲۸… ادامه مطلب

تکسچر درب (بخش اول) – door texture

دانلود تکسچر درب (بخش اول) – درب جدید ، درب قدیمی، درب چوبی قدیمی، درب چوبی جدید، درب فلزی قدیمی، درب فلزی جدید، درب ورودی

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 3087)

تکسچر درب ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۱۰۹۲ x 2208)

تکسچر درب ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۱۷۰۹… ادامه مطلب