دسته: تکسچر

تکسچر کاشی و سرامیک (Tile ceramic texture) – بخش دوم

تکسچر کاشی و سرامیک (Tile texture) – بخش دوم ، تکسچر سرامیک سفید، تکسچر سرامیک دیوار، تکسچر سرامیک کف، تکسچر کاشی مسجد، تکسچر کاشی سنتی، تکسچر کاشی استخر

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس کلیک کنید و تصویر باز شده را ذخیره کنید. از آنجایی که تصاویر اصلی حجم بالایی دارند، تا باز شدن تصاویر شکیبا باشید.

        تکسچر سرامیک و کاشی ۰۲۹ تکسچر سرامیک و کاشی ۰۲۹ تکسچر سرامیک و کاشی ۰۳۱ تکسچر سرامیک و کاشی ۰۳۲         تکسچر سرامیک و کاشی ۰۳۳ تکسچر سرامیک و کاشی ۰۳۴… ادامه مطلب

تکسچر کاشی و سرامیک (Tile ceramic texture) – بخش اول

تکسچر کاشی و سرامیک (Tile texture) – بخش اول ، تکسچر سرامیک سفید، تکسچر سرامیک دیوار، تکسچر سرامیک کف، تکسچر کاشی مسجد، تکسچر کاشی سنتی، تکسچر کاشی استخر

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس کلیک کنید و تصویر باز شده را ذخیره کنید. از آنجایی که تصاویر اصلی حجم بالایی دارند، تا باز شدن تصاویر شکیبا باشید.

  تکسچر سرامیک و کاشی ۰۰۱ تکسچر سرامیک و کاشی ۰۰۲ تکسچر سرامیک و کاشی ۰۰۳ تکسچر سرامیک و کاشی ۰۰۴ تکسچر سرامیک و کاشی ۰۰۵ تکسچر سرامیک و کاشی ۰۰۶ تکسچر سرامیک و کاشی ۰۰۷ تکسچر سرامیک… ادامه مطلب

تکسچر سنگ (stone texture) – بخش دوم

تکسچر سنگ (stone texture) – بخش دوم ، تکسچر سنگ تزئینی، تکسچر سنگ نما، انواع تکسچر سنگ، تکسچر سنگ آنتیک، تکسچر سنگ تراورتن، تکسچر سنگفرش، تکسچر سنگ مرمر، تکسچر سنگ قیچی، تکسچر سنگ گرانیت، تکسچر سنگ سفید، تکسچر سنگ بادبر

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر سنگ ۰۲۸

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر سنگ ۰۲۹

 

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2100)

تکسچر سنگ ۳۰

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2170)

تکسچر سنگ ۳۱

دانلود تکسچر (۲۱۰۰ x 2800)

تکسچر سنگ ۳۲

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x… ادامه مطلب

تکسچر سنگ (stone texture) – بخش اول

تکسچر سنگ (stone texture) – بخش اول ، تکسچر سنگ تزئینی، تکسچر سنگ نما، انواع تکسچر سنگ، تکسچر سنگ آنتیک، تکسچر سنگ تراورتن، تکسچر سنگفرش، تکسچر سنگ مرمر، تکسچر سنگ قیچی، تکسچر سنگ گرانیت، تکسچر سنگ سفید، تکسچر سنگ بادبر

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰ x 200)

تکسچر سنگ

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر سنگ ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۱۸۳۰ x 1368)

تکسچر سنگ ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1722)

تکسچر سنگ ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر سنگ ۰۰۴

  دانلود… ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش ششم

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش ششم ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ، Wallcovering texture، بافت کاغذ دیواری، بافت کاغذ دیواری مدرن، بافت کاغذ دیواری کلاسیک، بافت کاغذ دیواری روستیک، طرح کاغذ دیواری

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1491)

تکسچر کاغذ دیواری ۱۴۹

  دانلود تکسچر (۲۰۶۴ x 1539)

تکسچر کاغذ دیواری ۱۵۰

  دانلود تکسچر (۱۹۵۰ x 1458)

تکسچر کاغذ دیواری ۵۱

  دانلود تکسچر (۱۹۲۰ x 1407)

تکسچر کاغذ دیواری … ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش پنجم

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش پنجم ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ، Wallcovering texture، بافت کاغذ دیواری، بافت کاغذ دیواری مدرن، بافت کاغذ دیواری کلاسیک، بافت کاغذ دیواری روستیک، طرح کاغذ دیواری

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۲۹۶ x 1896)

تکسچر کاغذ دیواری ۱۱۳

  دانلود تکسچر (۱۳۸۰ x 1972)

تکسچر کاغذ دیواری ۱۱۴

  دانلود تکسچر (۱۳۷۲ x 2000)

تکسچر کاغذ دیواری ۱۱۵

  دانلود تکسچر (۱۳۵۳ x 2000)

تکسچر کاغذ دیواری … ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش چهارم

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش چهارم ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ، Wallcovering texture، بافت کاغذ دیواری، بافت کاغذ دیواری مدرن، بافت کاغذ دیواری کلاسیک، بافت کاغذ دیواری روستیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۳۷۸ x 2000)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۸۵

دانلود تکسچر (۱۳۴۶ x 2000)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۸۶

دانلود تکسچر (۱۵۸۴ x 2268)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۸۷

دانلود تکسچر (۱۳۰۷ x 2000)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۸۸

دانلود تکسچر (۱۳۹۳ x 2000)… ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش سوم

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش سوم ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ، Wallcovering texture، بافت کاغذ دیواری، بافت کاغذ دیواری مدرن، بافت کاغذ دیواری کلاسیک، بافت کاغذ دیواری روستیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1362)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۵۷

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1434)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۵۸

  دانلود تکسچر (۲۲۵۰ x 1557)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۵۹

  دانلود تکسچر (۱۴۳۱ x 2000)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۶۰

  دانلود… ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش دوم

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش دوم ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ، Wallcovering texture، بافت کاغذ دیواری، بافت کاغذ دیواری مدرن، بافت کاغذ دیواری کلاسیک، بافت کاغذ دیواری روستیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1440)

تکسچر کاغ ذدیواری ۰۲۹

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1421)

تکسچر کاغ ذدیواری ۰۳۰

  دانلود تکسچر (۲۱۸۴ x 1512)

تکسچر کاغ ذدیواری ۰۳۱

  دانلود تکسچر (۲۲۴۷ x 1638)

تکسچر کاغ ذدیواری ۰۳۲

   … ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش اول

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش اول ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۳۴۰ x 1833)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1545)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1483)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1481)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۰۴

    دانلود تکسچر (۱۹۱۱ x 1362)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۰۵

  دانلود تکسچر (۱۵۳۰ x 2226)

تکسچر کاغذ … ادامه مطلب

تکسچر سقف – roof Texture

تکسچر سقف – roof Texture ، تکسچر سقف، تکسچر سقف شیروانی، تکسچر سقف بتنی، تکسچر سقف شیبدار

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰ x 200)

تکسچر سقف

دانلود تکسچر (۳۲۶۴ x 2448)

تکسچر سقف دانلود تکسچر (۳۲۶۴ x 2448)

تکسچر سقف ۰۰۶

دانلود تکسچر (۳۲۶۴ x 2448)

تکسچر سقف ۰۰۱

دانلود تکسچر (۱۲۳۹ x 2800)

تکسچر سقف ۰۰۲

دانلود تکسچر (۳۲۶۴ x 2448) تکسچر سقف ۰۰۳ دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1516)

تکسچر سقف ۰۰۵

دانلود تکسچر (۳۲۶۴ x 2448) تکسچر سقف ۰۰۷ دانلود تکسچر (۳۲۶۴ x 2448)

تکسچر … ادامه مطلب

تکسچر پلاستیک – plastic Texture

تکسچر پلاستیک – plastic Texture ، تکسچر پلاستیک، بافت پلاستیک، دانلود بافت پلاستیک، دانلود تکسچر پلاستیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1654)

تکسچر پلاستیک سیاه

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1573)

تکسچر پلاستیک سیاه۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1478)

تکسچر داشبورد ماشین

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1478)

تکسچر پلاستیک نقطه نقطه

 

دانلود تکسچر (۱۹۶۵ x 1968)

Plastic Stool

دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2128)

تکسچر پلاستیک

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1620)

Water Tank Plastic

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1620)

Yellow Grooved Surface

  در صورت وجود مشکل… ادامه مطلب

تکسچر پلاستیک رشته ای – plastic Texture

تکسچر پلاستیک – plastic Texture ، تکسچر پلاستیک، تکسچر پلاسیتک رشته ای، بافت پلاستیک، تکسچر پلاستیک فیبری، بافت فیبر پاستیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1800)

تکسچر پلاستیک ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1800)

تکسچر پلاستیک ۰۰۲

دانلود تکسچر (۱۷۸۴ x 1472)

تکسچر پلاستیک ۰۰۳

دانلود تکسچر (۱۷۸۴ x 1472)

تکسچر پلاستیک ۰۰۴

 

  در صورت وجود مشکل در دانلود، ما را مطلع کنید: ارتباط با خط معمار

استودیو طراحی سفید

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب

تکسچر لاکچری -luxary Texture

تکسچر لاکچری – luxary Texture، تکسچر لوکس، تکسچر سلطنتی، تکسچر دسته مبل، تکسچر مبل سلطنتی، تکسچر مبل کلاسیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725)

 

تکسچر لاکچری

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725) تکسچر لاکچری ۱

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725)

تکسچر لاکچری ۲

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725)

تکسچر لاکچری ۳

دانلود تکسچر (۱۷۴۹ x 1672)

تکسچر لاکچری ۴

در صورت وجود مشکل در دانلود، ما را مطلع کنید: ارتباط با خط معمار

استودیو طراحی سفید

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب

تکسچر کلاسیک سنگی – Stone Classic Texture

تکسچر کلاسیک سنگی – Stone Classic Texture ، تکسچر سنگ، بافت سنگ، تکسچر طرح های سنگی، تکسچر گنبد سنگی، تکسچر ستون، تکسچر پایه ستون، نکسچر گنبد، تکسچر نقش سنگی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1333)

stone ornament001

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1333)

stone ornament002

دانلود تکسچر (۱۹۱۴ x 1191)

stone ornament003

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1333)

stone ornament004

دانلود تکسچر (۱۹۸۴ x 1488)

stone ornament005

دانلود تکسچر (۱۹۴۴ x 1428)

stone ornament006

دانلود تکسچر (۱۹۲۰ x 1452)

stone ornament007

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

stone ornament008 … ادامه مطلب

تکسچر کلاسیک چوبی – Wooden Classic Texture

تکسچر کلاسیک چوبی – Wooden Classic Texture ، تکسچر چوب، تکسچر تزئینات چوب، تکسچر معرق چوب، تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک، تکسچر نقش چوبی، بافت چوبی کلاسیک، تکسچر مهره شطرنج

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۲۸۲ x 2400)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۰

  دانلود تکسچر (۱۰۶۲ x 2400)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۱

  دانلود تکسچر (۱۱۰۷ x 1641)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۲

  دانلود تکسچر (۱۳۳۵ x 1749)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۳

  دانلود تکسچر (۱۰۱۴ x 1719)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۴

دانلود تکسچر… ادامه مطلب

تکسچر برگ – leaf texture

تکسچر برگ – leaf texture ، تکسچر برگ درختان، تکسچر انواع برگ

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر برگ ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1631)

تکسچر برگ ۰۰۴

    دانلود تکسچر (۱۸۰۳ x 2400)

تکسچر برگ ۰۰۵

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2048)

تکسچر برگ ۰۰۶

  دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2069)

تکسچر برگ ۰۰۷

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۸

 … ادامه مطلب