دسته: تکسچر

تکسچر سنگ (stone texture) – بخش اول

تکسچر سنگ (stone texture) – بخش اول ، تکسچر سنگ تزئینی، تکسچر سنگ نما، انواع تکسچر سنگ، تکسچر سنگ آنتیک، تکسچر سنگ تراورتن، تکسچر سنگفرش، تکسچر سنگ مرمر، تکسچر سنگ قیچی، تکسچر سنگ گرانیت، تکسچر سنگ سفید، تکسچر سنگ بادبر

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰ x 200)… ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش ششم

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش ششم ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ، Wallcovering texture، بافت کاغذ دیواری، بافت کاغذ دیواری مدرن، بافت کاغذ دیواری کلاسیک، بافت کاغذ دیواری روستیک، طرح کاغذ دیواری

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک … ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش پنجم

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش پنجم ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ، Wallcovering texture، بافت کاغذ دیواری، بافت کاغذ دیواری مدرن، بافت کاغذ دیواری کلاسیک، بافت کاغذ دیواری روستیک، طرح کاغذ دیواری

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک … ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش چهارم

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش چهارم ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ، Wallcovering texture، بافت کاغذ دیواری، بافت کاغذ دیواری مدرن، بافت کاغذ دیواری کلاسیک، بافت کاغذ دیواری روستیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود… ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش سوم

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش سوم ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ، Wallcovering texture، بافت کاغذ دیواری، بافت کاغذ دیواری مدرن، بافت کاغذ دیواری کلاسیک، بافت کاغذ دیواری روستیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود… ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش دوم

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش دوم ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ، Wallcovering texture، بافت کاغذ دیواری، بافت کاغذ دیواری مدرن، بافت کاغذ دیواری کلاسیک، بافت کاغذ دیواری روستیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود… ادامه مطلب

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش اول

تکسچر کاغذ دیواری (Wallpaper texture) – بخش اول ، تکسچر کاغذ دیواری مدرن، تکسچر کاغذ دیواری کلاسیک،تکسچر کاغذ دیواری جدید، تکسچر کاغذ دیواری برای ۳dmax، تکسچر کاغذ

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۳۴۰ x 1833)

تکسچر کاغذ دیواری ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1545)

تکسچر کاغذ دیواری … ادامه مطلب

تکسچر سقف – roof Texture

تکسچر سقف – roof Texture ، تکسچر سقف، تکسچر سقف شیروانی، تکسچر سقف بتنی، تکسچر سقف شیبدار

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰ x 200)

تکسچر سقف

دانلود تکسچر (۳۲۶۴ x 2448)

تکسچر سقف دانلود تکسچر (۳۲۶۴ x 2448)

تکسچر سقف ۰۰۶

دانلود تکسچر (۳۲۶۴ x 2448)

تکسچر … ادامه مطلب

تکسچر پلاستیک – plastic Texture

تکسچر پلاستیک – plastic Texture ، تکسچر پلاستیک، بافت پلاستیک، دانلود بافت پلاستیک، دانلود تکسچر پلاستیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1654)

تکسچر پلاستیک سیاه

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1573)

تکسچر پلاستیک سیاه۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1478)

تکسچر داشبورد ماشین

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1478) … ادامه مطلب

تکسچر پلاستیک رشته ای – plastic Texture

تکسچر پلاستیک – plastic Texture ، تکسچر پلاستیک، تکسچر پلاسیتک رشته ای، بافت پلاستیک، تکسچر پلاستیک فیبری، بافت فیبر پاستیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1800)

تکسچر پلاستیک ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1800)

تکسچر پلاستیک ۰۰۲

دانلود تکسچر (۱۷۸۴ x 1472)

تکسچر پلاستیک ۰۰۳

دانلود… ادامه مطلب

تکسچر لاکچری -luxary Texture

تکسچر لاکچری – luxary Texture، تکسچر لوکس، تکسچر سلطنتی، تکسچر دسته مبل، تکسچر مبل سلطنتی، تکسچر مبل کلاسیک

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725)

 

تکسچر لاکچری

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725) تکسچر لاکچری ۱

دانلود تکسچر (۲۷۸۴ x 1725)

تکسچر لاکچری ۲

دانلود تکسچر (۲۷۸۴… ادامه مطلب

تکسچر کلاسیک سنگی – Stone Classic Texture

تکسچر کلاسیک سنگی – Stone Classic Texture ، تکسچر سنگ، بافت سنگ، تکسچر طرح های سنگی، تکسچر گنبد سنگی، تکسچر ستون، تکسچر پایه ستون، نکسچر گنبد، تکسچر نقش سنگی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1333)

stone ornament001

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1333)

stone ornament002

دانلود تکسچر… ادامه مطلب

تکسچر کلاسیک چوبی – Wooden Classic Texture

تکسچر کلاسیک چوبی – Wooden Classic Texture ، تکسچر چوب، تکسچر تزئینات چوب، تکسچر معرق چوب، تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک، تکسچر نقش چوبی، بافت چوبی کلاسیک، تکسچر مهره شطرنج

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۲۸۲ x 2400)

تکسچر تزئینات چوبی کلاسیک ۰۳۰

  دانلود تکسچر (۱۰۶۲ x 2400)… ادامه مطلب

تکسچر برگ – leaf texture

تکسچر برگ – leaf texture ، تکسچر برگ درختان، تکسچر انواع برگ

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر برگ ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1631)

تکسچر … ادامه مطلب

تکسچر درخت – tree texture

تکسچر درخت – tree texture ، تکسچر بامبو، تکسچر درخت

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر بامبو ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر بامبو ۰۰۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر درخت ۰۰۹

دانلود تکسچر (۱۹۷۴ x 1701)

تکسچر درخت ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰… ادامه مطلب

تکسچر طبیعت، علف – nature texture

تکسچر طبیعت، علف – nature texture

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۴ … ادامه مطلب

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش دوم)

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول)

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2128)

تکسچر فلز زنگ زده۰۱۶

  دانلود تکسچر (۱۷۴۳ x 1748)

تکسچر فلز زنگ زده۰۱۷

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر فلز زنگ زده۰۱۸

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2000)… ادامه مطلب

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول)

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول)

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر فلز زنگ زده

  دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2128)

تکسچر فلز زنگ زده ۰۰۰

  دانلود تکسچر (۱۲۳۷ x 1120)

تکسچر فلز زنگ زده ۲

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰… ادامه مطلب