دسته: آرچ اینتریور Archinteriors

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 4

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 4

در این بخش برای همراهان عزیز خط معمار، آرچ اینتریور شماره 4 را در نظر گرفته ایم. در این مجموعه 10 صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.4 with 3ds max 7  به بالاتر مهیا شده است.

 

تصاویر از صحنه های موجود در این … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 3

دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol 3 –

در این بخش برای همراهان عزیز خط معمار، مجموعه آرچ اینتریور شماره 3 را برای دانلود آماده نموده ایم. در این مجموعه 10 صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.4 with 3ds max 8  به بالاتر مهیا شده است.

تصاویر از صحنه های موجود در … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol. 2

دانلود رایگان Evermotion Archinteriors vol. 2 –

در این قسمت، مجموعه آرک مدل شماره 2 برای دانلود آماده شده است. در این مجموعه 10 صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.4 with 3ds max 7  به بالاتر مهیا شده است.

تصاویر از صحنه های موجود در این شماره:

   

 

    … ادامه مطلب

دانلود رایگان Evermotion – Archinteriors vol. 1

دانلود رایگان Evermotion – Archinteriors vol. 1 –

در این مجموعه 10 صحنه داخلی موجود و آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.4 with 3ds max 7 به بالاتر مهیا شده است.

تصاویری از این پکیج آماده شده است با کلیک بر روی آنها می توانید آنها را در ابعاد اصلی مشاهده نمایید:

     … ادامه مطلب