دسته: معماری آذربایجان

معماری مرکز فرهنگی حیدر علی اف – زاها حدید

معماری : زاها حدید موقعیت: آذربایجان – باکو سال: ۲۰۱۳ معماری مرکز علی اف توسط زاها حدید انجام شده است. این بنا در باکو پایتخت آذربایجان قرار گرفته و مرکز فعالیتهای متنوع فرهنگی و هنری در این منطقه می باشد. این فضا با استفاده از طراحی خاص زاها حدید سعی در فرار از معماری خشک و سخت شوروی سابق دارد...