دسته: معماری نشتارود

معماری و طراحی داخلی ساختمان مسکونی،تجاری نشتارود_گروه معماری شیفت

معماری و طراحی داخلی ساختمان مسکونی،تجاری نشتارود معمار:رامبد ایلخانی،نشید نبیان کاربری: مسکونی،تجاری موقعیت: ایران،مازندران،نشتارود استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار