دسته: معماری قم

معماری و طراحی داخلی برج شکسته الغدیر _گروه معماری شیفت

معماری و طراحی داخلی برج شکسته الغدیر معمار: رامبد ایلخانی،نشید نبیان کاربری: مسکونی موقعیت: قم استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار