دسته: معماری قشم

طراحی کمپ گردشگری لافت_ محمدرضا قدوسی

طراحی کمپ گردشگری لافت معمار: گروه معماری زاو قشم / 1388 کارفرما : مجله معمار + گروهی معمار لافتی ها: لافتی‌های متمدن قصد داشتند در زمینی به مساحت شش هکتار یک پارک ساحلی آبی احداث کنند. مجله معماری‌ها و گروهی از معماران هم به فکر نقشه‌ی دیگری برای اوقات معتدل این مکان افتادند. آن ها می خواهند یک کمپ گردشگری به...