دسته: معماری آمل

طراحی معماری فروشگاه شالی شاپ_ ارش بعد چهارم

طراحی معماری فروشگاه شالی شاپ معمار:علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی کاربری: تجاری مکان: مازندران،آمل مساحت:2500 متر مربع   استودیو معماری سفید تحریریه خط معمار