دسته: فیلم آموزشی

دانشجویی: مشاوره کنکور کارشناسی ارشد معماری + فیلم

مشاوره کنکور کارشناسی ارشد معماری

در این بخش برای همراهان دانشجوی خط معمار که قصد شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته معماری را دارند، فیلم مشاوره ی ای آماده نموده ایم که توسط حامد ایرانشاهی تهیه شده است. به عبارت دیگر در این فیلم آموزشی هر چیزی که راجع به کنکور کارشناسی ارشد رشته معماری می خواهید بدانید گردآوری شده … ادامه مطلب