پروژه طراحی دانشکده معماری شامل فایل های اتوکد، مطالعات، رندر و پوستر قابل ویرایش

طراحی دانشکده معماری

 پروژه طراحی دانشکده معماری شامل فایل های اتوکد ، مطالعات ، رندر و پوستر قابل ویرایش

توجه : پروژه معماری حاضر بسیار کامل بوده و تمامی مدارک مورد نیاز مربوط به پروژه دانشکده معماری ارایه گردیده است .

مدارک مربوط به پروژه طراحی دانشکده معماری :

مطالعات دانشکده معماری به صورت ۱۳۰ صفحه فایل word قابل ویرایش میباشد .

فایل های اتوکدی دانشکده معماری به صورت dwg قابل ویرایش

رندر های سه بعدی با کیفیت بالا ( ۶ عدد )

 پوستر حرفه ای کار شده با فوتوشاپ و قابل ویرایش میباشد.

طرح مسئله پروژه معماری :

در باب تأثیر متقابل ساخت محیط بر رفتار و از طرف دیگر تأثیر الگوهای رفتاری و خواستگاه آن بر طرح محیطی مناسب و قابل اعتناء دیدگاه هایی موجود می باشد، که در مجموع اهمیت تاثیرکیفیت فضا بر رفتار تأکید شده است.

اما این مسأله با رویکرد به فضاهای آموزشی و به خصوص آموزش معماری کمتر مورد تحلیل قرار گرفته است و به نظر می آید در مواردی به جهت سبک و سیاق آموزش ها و سیستمهای متفاوت آن شاید با تعارضها و تناقض هایی همراه شود .

«بحث و کنکاش در مورد یافتن مشکلات وافر بر سر راه آموزش هنر در ایران خود به تنهایی از مباحث مهم و بسیار اصولی در پی بردن به راه حل های بهبود و اصلاح آموزش هنر می باشد زیرا تا وقتی که یک سؤال به خوبی درک نشود هرگز نمیتوان پاسخ کامل و صحیح را برای آن ارائه داد .

از آنجایی که رسالت نهائی معماری رسیدن به تعالی در ساخت یک بنا می باشد و هدف هر معمار هم به جا گذاشتن یک اثر متعالی از خود است شاید بتوان یکسری مفاهیم را برای ارتقاء آموزش طراحی معماری آکادمیک در جهت ارتقائ درک فضا در روند طراحی پیشنهاد کرد .

نتایج این تحقیق می تواند بصورت الگویی بهینه برای طرح فضا پیشنهاد شود.

این الگوها براساس نوع پاسخگویی به طرح فضا، قالبی را به عنوان یک نمونه ایده آل جهت طرح فضاهای آموزشی مطرح می کند .

پوستر پروژه طراحی دانشکده معماری :

توجه : پوستر طراحی شده ، با کیفت بسیار بالاتر از عکس زیر ارایه خواهد شد . (  به همراه ۶ عدد رندر )

طراحی دانشکده معماری

پروژه طراحی دانشکده معماری

پلان های مربوط به پروژه طراحی دانشکده معماری :

سایت پلان دانشکده معماری

پلان طبقات شامل مبلمان

۴ عدد پلان نما

برش طولی و عرضی مبلمان شده (۲ عدد)

نمونه پلان های طراحی شده در فایل اتوکد :

طراحی دانشکده معماری

پلان طراحی دانشکده معماری

طراحی دانشکده معماری

پلان دانشکده معماری

طراحی دانشکده معماری

نماهای اتوکدی پروژه معماری دانشکده

طراحی دانشکده معماری

برش های پلان دانشکده معماری

ریز فضاهای مربوط به پروژه معماری طراحی دانشکده معماری :

ریز فضاهای طبقه اول  :

لابی ورودی

لابی اصلی

چاپ و تکثیر

بوفه

آمفی تئاتر

لابی آمفی تئاتر

بخش اداری

امور دانشجویی

آموزش

امور مالی

اتاق مدیر اداری

آسانسور

سرویس بهداشتی

آتلیه

کارگاه

لابی

نمایشگاه موقت

ریز فضاهای طبقه دوم  :

کلاس

آتلیه

سرویس بهداشتی

اتاق اساتید

اتاق مدیر گروه

بایگانی آرشیو

برنامه کلاس ها

راهرو

ریز فضاهای طبقه سوم  :

نمایشگاه دائم

نمازخانه

معاونت

مرکز اسناد

دبیرخانه

سایت

اتاق جلسات

اتاق ریاست

سرویس بهداشتی

راهرو

ریز فضاهای طبقه چهارم  :

کتابخانه

مخزن کتابخانه

راهرو

فهرست رساله طراحی دانشکده معماری :

فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول(کلیات)

۱-۱بیان پژوهش
۱-۲بدنه پژوهش
۱-۳نتیجه پژوهش
۱- ۴ بیان اهداف طرح
۱-۴-۱ هدف کلی
۱-۴-۲ اهداف جزئی

فصل دوم (روش تحقیق)

۲-۱ تحقیق در رشته معماری چه معنایی دارد
۲-۲ضرورتتحقیقدرمعماری

فصل سوم (مبانی نظری)

۳-۱تایخچه مدارس و دانشگاهها
۳-۲ نگرش به هنر
۳-۲-۱ فعالیت هنر
۳-۲-۲ طبقه بندی هنر از دیدگاه نیوتن
۳-۲-۳ طبقه بندی هنر از دیدگاه هگل بر اساس سبک
۳-۲-۴ انواع هنر از لحاظ شکل
۳-۲-۵ انواع هنر از لحاظ محتواتابش آفتاب
۳-۲-۶ انواع هنر از لحاظ کاربرد
۳-۲-۷ انواع هنر از لحاظ بستر اجتماعی
۳-۳ فضاهای آموزشی

۳-۳-۱ کلاس ها
۳-۳-۲ استانداردهای طراحی گالری ها
۳-۳-۳ تعریف استانداردها:
۳-۳-۴طرح وتنظیم کلی
۳-۴ استانداردها و ضوابط طراحی فضای سبز
۳-۵ استانداردها و ضوابط طراحی فضاهای اداری
۳-۷ استاندارد و ضوابط طراحی قسمت فرهنگی
۳-۷-۱ راهروهای سالن نمایش
۳-۷-۱-۱ مشخصات عمومی ایستگاهها
۳-۷-۱-۲ ورودی ها و خروجی های سالن اجتماعات
۳-۷-۳ شکل اساسی سالن
۳-۷-۴ سالن سخنرانی و تدریس
۳-۷-۴ سالن سخنرانی و تدریس
۳-۷-۴-۲ کنفرانس، تدریس
۳-۷-۵ استودیو طراحی
-۳-۷-۶ استودیوهای هنرهای زیبا و ظریف
۳-۸ کارگاه ها
۳-۹ انباری ها
۳-۱۰ استودیوهای رسم فنی و غیر فنی
۳-۱۱ کتابخانه
۳-۱۱-۱ کتب مرجع
۳-۱۱-۲ وسایل
۳-۱۱-۳ واحد های قفسه کتاب
۳-۱۱-۴ قفسه ها
۳-۱۱-۵ خواندن و مطالعه
۳-۱۲ وسایل بهداشتی
۳-۱۳ نمایشگاه
۳-۱۴ نوررسانی
۳-۱۵ فضاهای ورزشی
۳-۱۶ انباری

فصل چهارم(شرایط اقلیمی)

۴-۱-اقلیم
۴-۱-۱-بررسی میزان بارندگی
۴-۱-۲-بررسی میزان رطوبت
۴-۱-۳-جریانات هوایی
۴-۱-۴-نیازهای حرارتی در فضاهای ۴-۱-۵-نیازهای حرارتی در فضاهای داخلی
۴-۱-۵-جهت قرارگیری
۴-۱-۶-تأمین آسایش در داخل بنا (با توجه به جهت‌گیری بنا)
۴-۱-۶-۱- مطالعه تابش و سایه در دو حالت ممکن
۴-۱-۶-۲-چرخش ۳۰ درجه بنا به سمت جنوب غربی
۴-۱-۶-۳-چرخش ۶۰ درجه بنا به جنوب شرقی
۴-۱-۶-۴- مطالعه جذب انرژی خورشیدی روی بدنه‌
نتیجه‌گیری

فصل پنجم(شناخت بستر طرح)

۵-۱-موقعیت جغرافیایی استان در کشور
۵-۱-۱-عرض و طول جغرافیائی
۵-۱-۲- تحولات زمین شناسی
۵-۱-۳- زلزله
۳-۲-۱- زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک محدوده دریاچه
۵-۲- ناهمواریهای استان
۵-۲-۱-ارتفاعات استان
۵-۲-۲-ارتفاعات جنوب
۵-۲-۳-ارتفاعات غرب
۵-۲-۴-ارتفاعات جنوب‌غرب
۵-۲-۵-ارتفاعات اطراف شهر قم
۵-۳-حوزه آبریز مرکزی ایران و شبکه رود ها ۵-۳-۱-رودخانه جاجرود
۵-۳-۲-رودخانه مسیله
۵-۳-۳-رودخانه قره چای
۵-۳-۴-بارشهای فصلی
۵-۳-۵-قنات ها و سرچشمه ها
۵-۳-۶-سد ها و بندها
۵-۳-۷-آبهای راکد و دریاچه ه
۵-۳-۸-دریاچه نمک
۵-۳-۹-دریاچه حوض سلطان
۵-۳-۱۰-دریاچه حوض مره
۵-۳-۱۱-تفاوت میزان آب در قم با سایر نقاط کشور
۵-۳-۱۱-مشکلات آب در استان قم
۵-۴-۱-دشت کویرقم
۵-۴-۲- دشت سلفچگان و نیزار
۵-۴-۳-دشت جعفریه
۵-۵- وی‍‍‍‍‍‍‍ژگیهای جمعیت استان قم
۵-۵-۱-زندگی عشایری
۵-۵-۲-ایل مهم استان
۵-۵-۳-مشاغل و تولیدات عشایر استان
۵-۵-۴-تقسیمات سیاسی استان قم
۵-۵-۵-سکونت‌گاه‌های شهری :
۵-۵-۶- سکونت‌گاه‌های روستایی
۵-۵-۷- فضاهای روستایی ویژه
۵-۵-۷-۱-کهک
۵-۵-۷-۲-حمزقان
۵-۶-موقعیت و حدود
۵-۶-۱-موقعیت و حدود محدوده طرح
۵-۷-معادن استان
۵-۸-قطب های گردشگری
۵-۸-۱-قطب توریستی – مذهبی
۵-۸-۱-۱-حرم حضرت فاطمه معصومه (س )
۵-۸-۱-۲-جمکران
۵-۹-گونه های گیاهی و جانوری استان
۵-۹-۱-گونه های گیاهی
۵-۹-۲-زیست بوم هاى نادر استان
۵-۹-۳-گونه های جانوری
۵-۱۰-ویژگیهای جمعیتی
۵-۱۰-۱-جمعیت در استان
۵-۱۰-۲-ساخت سنی جمعیت استان قم
۵-۱۰-۳-جمعیت شهر قم
۵-۱۰-۴-مهاجرت
۵-۱۰-۵-مهاجرت‌پذیری
۵-۱۰-۶-پیش‌بینی جمعیت شهر قم
۵-۱۱-ویژگیهای اقتصادی و معیشتی در شهرستان قم ۵-۱۱-۱-کشاورزی
۵-۱۱-۲-دامداری
۵-۱۱-۳-صنایع دستی
۵-۱۱-۴-صنایع
۵-۱۲-ویژگیهای فرهنگی شهر قم
۵-۱۲-۱بازیها و تفریحات سالم
۵-۱۲-۲-آیین وسنن در قم
۵-۱۲-۲-۱-ماه مبارک رمضان
۵-۱۲-۲-۲-ماه محرم
۵-۱۲-۲-۳-مساجد و تکایا
۵-۱۲-۲-۴-عزادارى در بارگاه حضرت معصومه(س)
۵-۱۲-۲-۵-اعیاد و جشن‏هاى ملى و مذهبى
۵-۱۲-۲-۶-عید نوروز
۵-۱۲-۲-۷-شب چله
۵-۱۲-۲-۸-لاله گردانی (شمعدانی گردانی)
۵-۱۳-جاذبه های اکولوژیکی سایت و مناطق مجاور
۵-۱۴-موقعیت مکانی طرح
۵-۱۵-حوزه نفوذی
۵-۵-۵-۱۶سیمای پیرامون
منابع

فصل ششم(مطالعات سازه)

۶-۱-سازه
۶-۲-تأسیسات
۶-۳-تأسیسات الکتریکی
۶-۳-۱-تاسیسات کنترل شرایط محیط
۶-۳-۲-سیستم های کنترل شرایط هوا
۶-۴-طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی و اطفای حریق
۶-۵-نانوتکنولوژی – تصوری از تکنولوژی آینده
۶-۶-معماری اکوتک
۶-۶-۱-معماری اکوتک
۶-۶-۲-معماری اکوتک وفن آوری پیشرفته
۶-۶-۳-تکنولوژی به مثابه ضرورتی در معماری
۶-۶-۴-طبیعت الهام بخش
۶-۶-۵-معماری و صرفه جویی در انرژی
۶-۶-۶-معماری و مسائل جهانی زیست محیطی
۶-۶-۷-از حفاظت تا سازگاری با طبیعت
۶-۶-۸-اهداف معماری اکوتک
۶-۶-۹-اکوتک و رابطه آن با طبیعت
منابع

فصل هفتم(طراحی کالبدی تحلیل وطراحی سایت)

زوایای دید سایت

منابع

 

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر و دریافت پروژه معماری بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

 

 

تحریریه خط معمار

تعداد بازدید: 1,773

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *